14 ธันวาคม 2565

ซูโครส (Sucrose) น้ำตาลทรายให้ความหวาน พบได้ในพืชและผลไม้ นิยมนำมาใช้ปรุงอาหาร

สารบัญเนื้อหา

ซูโครส หรือ น้ำตาลซูโครส (Sucrose) เป็นอีกชื่อหนึ่งของน้ำตาลทราย ซึ่งเป็นสารให้ความหวานที่ถูกนำมาใช้ในการปรุงรสชาติอาหารต่างๆ อย่างแพร่หลาย สามารถพบได้ในพืชและผลไม้หลากหลายชนิด โดยเกิดจากการรวมตัวกันของน้ำตาลกลูโคสและน้ำตาลฟรุกโตส ที่อาศัยเอนไซม์ซูเครสมในการย่อยสลายจนแตกตัวออกเป็นน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยว ซึ่งแหล่งอาหารธรรมชาติที่พบน้ำตาลชนิดนี้ได้มากที่สุดก็คือ อ้อย หัวบีต รวมไปถึงผลไม้ที่รสชาติหวานทั่วไป

น้ำตาลทราย

น้ำตาลทราย จัดเป็นน้ำตาลที่ได้รับความนิยมอย่างมากในการนำมาใช้ปรุงอาหาร โดยได้จากการนำน้ำอ้อยจากหีบสกัดมาผ่านความร้อน แล้วนำมาทำใส ต้มให้เข้มข้น เคี่ยวจนตกผลึก ซึ่งกระบวนการเหล่านี้เป็นขั้นตอนการผลิตขั้นต้นที่จะทำให้น้ำตาลมีลักษณะเป็นสีเข้ม ดังนั้นเพื่อให้สามารถนำมาใช้ในการปรุงรสได้อย่างปลอดภัย จึงต้องผ่านกระบวนต่อๆ ไปที่ทำให้น้ำตาลไม่มีสารเจือปนและมีความบริสุทธิ์มากยิ่งขึ้น

น้ำตาลทรายแดง

น้ำตาลทรายแดง คือน้ำตาลที่ไม่ได้ผ่านกระบวนการฟอกสีอย่างสมบูรณ์ ทำให้มีการเจือปนของสารธรรมชาติจากอ้อย โดยน้ำตาลชนิดนี้จะมีกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ มีคุณค่าทางโภชนาการมากกว่าน้ำตาลทรายทั่วไป เพราะมีปริมาณธาตุเหล็กสูง

โดยปกติแล้ว ร่างกายจะได้รสชาติความหวานของน้ำตาลซูโครสจากอาหารประเภทผัก ผลไม้ เมล็ดธัญพืช และเนื่องจากการที่น้ำตาลซูโครสให้ความหวานมากกว่าน้ำตาลกลูโคส ผู้ผลิตอาหารส่วนใหญ่จึงใช้น้ำตาลซูโครสมาเป็นวัตถุดิบหลักในการเพิ่มรสชาติความหวานให้กับอาหารประเภท ซีเรียล อาหารสำเร็จรูป ไอศกรีม เบเกอรี่ หมากฝรั่ง และลูกอม เป็นต้น

ร่างกายดูดซึมซูโครสได้อย่างไร?

ร่างกายจะสามารถดูดซึมน้ำตาลซูโครสจากอาหารที่รับประทานเข้าไปได้ทางลำไส้เล็ก โดยในกระบวนการดูดซึมนั้น ลำไส้เล็กจะมีการหลั่งเอนไซม์ซูเครสออกมาเพื่อย่อยน้ำตาลซูโครสให้ออกมาเป็นน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยว ได้แก่ น้ำตาลฟรุกโตส และกลูโคส หลังจากนั้นจะดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือด แต่ปัญหามักจะเกิดขึ้นตรงที่น้ำตาลกลูโคสที่ย่อยสลายมาจากซูโครสนั้น มีส่วนกระตุ้นให้ร่างกายดูดซึมน้ำตาลฟรุกโตสมากขึ้น ทำให้ร่างกายเกิดภาวะสะสมไขมันมากขึ้นตามไปด้วย นั่นจึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมเมื่อรับประทานอาหารที่มีความหวานมากๆ แล้ว จึงกลายเป็นโรคอ้วนหรือมีไขมันส่วนเกินได้ง่าย

การรับประทานอาหารที่มีน้ำตาลซูโครส อาจก่อให้เกิดโรคต่างๆ ตามมาได้ ดังนั้นจึงควรรับประทานในปริมาณที่เหมาะ ปรุงรสเพื่อให้เกิดรสชาติเท่านั้น ไม่ควรรับประทานหวานมากจนเกินไป นอกจากนี้ควรรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่และออกกำลังกายเป็นประจำ เพื่อให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง และช่วยทำให้ระบบเผาผลาญทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น จะช่วยให้ร่างกายห่างไกลจากภัยร้ายของน้ำตาลซูโครสได้

บทความแนะนำ