เกี่ยวกับ FoodMany

เว็บไซต์ FoodMany (ฟู๊ดแมนี่) เรารวบรวมข้อมูลที่น่าสนใจ ทั้งบทความ ตาราง รูปภาพ ที่เกี่ยวกับโภชนาการ สารอาหารที่พบได้บ่อย เพื่อใช้ในการศึกษา ถึงข้อดีข้อเสียในการรับประทาน ให้มีสุขภาพดี
เกี่ยวกับ FoodMany

FoodMany (ฟู๊ดแมนี่) คือเว็บไซต์แนวความรู้ ด้านสารอาหาร โภชนาการ รวบรวมบทความ เรียงเรียงห้เข้าใจง่าย เน้นการอธิบายความหมายของสารอาหารชนิดนั้นๆ แหล่งที่มาของสารอาหาร ประโยชน์ และโทษเมื่อร่างกายขาดสารอาหารสำคัญ แบ่งเป็นหมวดหมู่หลัก 5 หมวดหมู่ใหญ่ ตามหลักโภชนาการของไทย

ธงโภชนาการ สำหรับคนไทย

ธงโภชนาการ สำหรับคนไทย

ได้แก่ โปรตีน คาร์โบไฮเดรต เกลือแร่ วิตามิน ไขมัน ซึ่งเป็นหมวดหมู่ของประเภทสารอาหารหลัก ที่คนไทยควรรับประทาน นอกจากนั้นทางเว็บไซต์ FoodMany ยังมีข้อมูลประกอบของรูปภาพ ตารางสารอาหาร ตารางหน่วยบริโภคต่างๆ ให้สามารถใช้ศึกาาอ่านออนไลน์ได้ฟรี

ทางเว็บไซต์หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้อ่านทุกท่าน จะได้ข้อมูลด้านสุขภาพ โภชนาการ ตามที่ได้ค้นหาข้อมูล หากในเนื้อหาข้อมูลมีความผิดพลาดประการใด หรือขาดตกบกพร่อง พิมพ์ผิดตกหล่นส่วนไหน สามารถส่งข้อความเข้ามาได้ผ่านหน้า ติดต่อเรา ภายในเว็บไซต์ได้เลย