13 ธันวาคม 2565

สารอาหาร

สารอาหาร แคลอรี่ Kcal ผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ เมนูอาหาร องค์ประกอบทางโภชนาการ สารอาการที่จำเป็นต่อร่างกาย ปริมาณโซเดียม ไขมัน โปรตีน ที่ร่างกายได้รับ น้ำหนักต่อชิ้น ปริมาณที่รับประทานได้ต่อวัน พลังงานที่ได้รับ

แคลอรี่ หน่วยที่ใช้วัดพลังงานจากสารอาหาร ที่ร่างกายได้รับในแต่ละวัน เมื่อใดก็ตามที่ร่างกายได้รับสารอาหารเกินกว่าที่จำเป็นในแต่ละวัน ก็จะทำให้ร่างกายแปรเปลี่ยนพลังงานนั้นออกมาในรูปของไขมัน กลายเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้อ้วนมากขึ้น
อาหารหลัก 5 หมู่ ช่วยให้ร่างกายมีพลังงานในการทำกิจกรรม แบ่งได้ 5 ประเภท ควรเลือกทานในสัดส่วนที่เหมาะสมเพียงพอ เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีได้อย่างยาวนาน จะส่งผลทำให้ร่างกายแข็งแรง ห่างไกลจากโรค