โปรตีน

โปรตีน และประเภทเอนไซม์ รวมบทความเกี่ยวกับโปรตีน สารอาหาร ข้อมูลทางโภชนาการเพื่อสุขภาพ ความรู้เรื่องประโยชน์ โทษของโปรตีน แหล่งสารอาหาร และคำแนะนำเชิงสุขภาพ

กรดอะมิโน (Amino Acid) ส่วนประกอบสำคัญของโปรตีน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในร่างกาย

กรดอะมิโน (Amino Acid) ส่วนประกอบสำคัญของโปรตีน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในร่างกาย

เผยแพร่ : 26 มิถุนายน 2562
กรดอะมิโน องค์ประกอบสำคัญของโปรตีนที่พบได้ในสิ่งมีชีวิต สามารถแบ่งเป็น 2 ชนิดใหญ่ๆ ได้ 2 ชนิด คือ กรดอะมิโนจำเป็น และกรดอะมิโนไม่จำเป็น เมื่อกินเข้าไป ร่างกายจะดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือด เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในส่วนต่างๆ...
อ่านบทความ
เอ็นไซม์ (Enzyme) กลุ่มโปรตีนเพื่อเร่งปฏิกิริยาทางชีวเคมี ที่เกิดขึ้นภายในเซลล์

เอ็นไซม์ (Enzyme) กลุ่มโปรตีนเพื่อเร่งปฏิกิริยาทางชีวเคมี ที่เกิดขึ้นภายในเซลล์

เผยแพร่ : 26 มิถุนายน 2562
เอ็นไซม์ (Enzyme) กลุ่มโปรตีนที่พบได้ในพืช สัตว์ และจุลินทรีย์ มีหน้าที่ในการเร่งปฏิกิริยาทางชีวเคมีที่เกิดขึ้นภายในเซลล์ ถือเป็นสิ่งจำเป็นในร่างกายมนุษย์ เพราะถ้าหากร่างกายขาดเอนไซม์ ก็จะไม่มีตัวช่วยในการย่อยสลายและดูดซึมอาหารเพื่อนำไปหล่อเลี้ยงส่วนต่างๆ ได้...
อ่านบทความ