14 ธันวาคม 2565

คาร์โบไฮเดรต

คาร์โบไฮเดรท (Carbohydrates) และประเภทน้ำตาล รวมบทความเกี่ยวกับคาร์โบไฮเดรท สารอาหาร ข้อมูลทางโภชนาการเพื่อสุขภาพ ความรู้เรื่องประโยชน์ โทษของคาร์โบไฮเดรท แหล่งสารอาหาร และคำแนะนำเชิงสุขภาพ

ประเทศโลกตะวันตก นิยมทานขนมปังเป็นแหล่งพลังงานจากคาร์โบไฮเดรต ในขนมปัง ก็ประกอบไปด้วย แป้งสาลี และน้ำเป็นหลัก โดยมีการผสมยีสต์ เพื่อให้แป้งฟูขึ้นอีกด้วย
ข้าว (Rice) อาหารหลักของคนไทย เป็นธัญพืชสำคัญในด้านโภชนาการ เป็นแหล่งพลังงานในการดำรงชีวิต อุดมไปด้วยสารอาหารต่างๆ ที่มีประโยชน์และจำเป็นต่อร่างกาย เช่น คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน ใยอาหาร วิตามินและแร่ธาตุ
ฟรุกโตส (Fructose) น้ำตาลที่พบได้ในผักและผลไม้ที่มีรสหวาน นำมาใช้สำหรับผสมน้ำหวาน น้ำอัดลม และน้ำผลไม้ ฟรุกโตสไม่สร้างพลังงานให้กับกล้ามเนื้อและสมอง แต่จะถูกนำไปสะสมที่บริเวณตับโดยตรง
ซูโครส หรือ น้ำตาลซูโครส (Sucrose) ชนิดของน้ำตาลทราย เป็นสารให้ความหวาน พบได้ในพืชและผลไม้หลายชนิด ควรรับประทานในปริมาณที่เหมาะ ปรุงรสเพื่อให้เกิดรสชาติเท่านั้น ไม่ควรรับประทานหวานมากจนเกินไป
แลคโตส (Lactose) หรือน้ำตาลนม เป็นแหล่งของคาร์โบไฮเดรต พบได้จากน้ำนมจากสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม แลคโตสจะถูกย่อยในลำไส้เล็กโดยแลคเตส จนกลายมาเป็นกลูโคสและกาแลคโตส เพื่อหล่อเลี้ยงร่างกายในรูปแบบพลังงาน
น้ำตาล มีส่วนประกอบเป็นธาตุคาร์บอน ไฮโดรเจน และออกซิเจน นำไปประกอบอาหารเพื่อปรุงรสชาติ เป็นแหล่งพลังงานสำคัญที่ช่วยให้การดำเนินชีวิตเป็นไปได้อย่างสมบูรณ์ ช่วยให้เกิดความสดชื่น กระปรี้กระเปร่า มีส่วนกระตุ้นการทำงานของสมอง
กลูโคส หรือ เด็กซ์โทรส เป็นน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยว ใช้ผลิตพลังงานที่นำไปใช้ในกิจกรรมต่างๆ ของร่างกาย พบได้ในผลไม้ที่มีรสชาติหวาน เมื่อกินแล้วร่างกายจะดูดซึมได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องผ่านกระบวนย่อยสลาย
ไกลโคเจน สารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรต พบได้ในตับและในเลือด นำไปใช้เป็นพลังงานสำรองให้กับร่างกาย เมื่อร่างกายมีปริมาณน้ำตาลในเส้นเลือดต่ำ ตับก็จะทำการเปลี่ยนไกลโคเจนให้เป็นน้ำตาลกลูโคส เพื่อให้ระบบต่างๆ ภายในร่างกายมีความสมบูรณ์มากขึ้น
เซลลูโลส (Cellulose) เป็นสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรทที่มีน้ำหนักโมเลกุลสูง ซึ่งเกิดมาจากการที่น้ำตาลกลูโคสจำนวน 50,000 โมเลกุลมาเชื่อมต่อกันเป็นสายยาว