13 ธันวาคม 2565

โฟเลต (Folate Acid) วิตามินชนิดหนึ่ง ร่างกายไม่สามารถผลิตได้เอง พบในอาหารจำพวกผัก ผลไม้และนม

สารบัญเนื้อหา

โฟเลต (Folate Acid) หรือกรดโฟลิก (Folicacid) คือวิตามินที่ร่างกายมนุษย์ไม่สามารถผลิตได้ด้วยตัวเอง โดยกรดดังกล่าวมีหน้าที่ช่วยเสริมสร้างร่างกายให้มีปริมาณเซลล์เม็ดเลือดแดงที่เพียงพอ และช่วยเร่งการแบ่งเซลล์อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วมักจะพบในอาหารจำพวกผัก ผลไม้และนม หากรับประทานอาหารเหล่านี้เป็นประจำ ร่างกายก็จะมีปริมาณโฟเลตที่เพียงพอต่อการใช้งาน โดยปริมาณโฟเลตที่ร่างกายควรได้รับต่อวันนั้นอยู่ที่ 400 ไมโครกรัม

ข้อควรระวังของการรับประทานอาหารที่มีโฟเลตก็คือ หากอาหารใดต้องหั่นชิ้นเล็กๆ หรือใช้กรรมวิธีในการหุงต้มด้วยความร้อนนานๆ โฟเลตในอาหารนั้นๆ ก็จะสูญสลายไป ดังนั้นเพื่อให้ได้โฟเลตตามที่ร่างกายควรได้รับ ควรรับประทานผักหรือผลไม้สดๆ จะทำให้ร่างกายได้โฟเลตอย่างเต็มที่ หรือถ้าจำเป็นต้องทำให้สุก ก็ไม่ควรใช้เวลานานมากเกินไป

อาหารที่ให้โฟเลตสูง

อาหารที่มีส่วนประกอบเป็นโฟเลตสูง ประกอบไปด้วยผักใบสีเขียวเข้ม เช่น บร็อคโคลี่ หน่อไม้ฝรั่ง อาหารจำพวกถั่ว เช่น ถั่วลูกไก่ ถั่วเขียว ไข่ไก่ และผลไม้ประเภทต่างๆ รวมไปถึงอาหารเสริมกรดโฟลิกที่ส่วนใหญ่มักจะเป็นอาหารประเภทขนมปัง พาสต้าหรือซีเรียล

บร็อคโคลี่ให้โฟเลตสูง

ประโยชน์ของกรดโฟลิกต่อการตั้งครรภ์

นอกจากกรดโฟลิกจะมีประโยชน์ต่อกลุ่มคนทั่วไปแล้ว ยังมีประโยชน์ต่อมารดาในช่วงที่กำลังตั้งครรภ์ลูกน้อยได้อีกด้วย โดยมีประโยชน์ดังนี้

  • ช่วยเสริมสร้างเซลล์สมองและกระตุ้นพัฒนาการของเซลล์สมองให้กับทารกในครรภ์
  • ช่วยเสริมสร้างน้ำนมให้กับมารดาหลังคลอดบุตร
  • ช่วยลดอัตราการเกิดโรคหัวใจตั้งแต่กำเนิด
  • ช่วยลดอัตราความผิดปกติของแขนขาทารกตั้งแต่อยู่ในครรภ์
  • ช่วยป้องกันทารกเกิดมามีภาวะปากแหว่งเพดานโหว่
  • ช่วยลดความพิการของระบบทางเดินปัสสาวะและโรคไม่มีรูทวารหนัก
  • ช่วยป้องกันการแท้ง
  • ช่วยเสริมสร้างการเจริญเติบโตของทารกในช่วงอายุครรภ์ต่างๆ
  • ช่วยป้องกันไม่ให้ทารกมีน้ำหนักแรกคลอดต่ำ
  • ช่วยป้องกันการคลอดก่อนกำหนด

อันตรายเมื่อคุณแม่ตั้งครรภ์ขาดกรดโฟลิก

สำหรับคุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์ การรับประทานอาหารที่มีส่วนประกอบของโฟเลตหรือกรดโฟลิก ถือเป็นสิ่งจำเป็นที่จะช่วยปรับสมดุลต่างๆ ของร่างกายรวมไปถึงการเจริญเติบโตของลูกน้อยภายในครรภ์ได้ หากคุณแม่ตั้งครรภ์ขาดกรดโฟลิก ก็จะส่งผลให้เกิดอาการผิดปกติ เช่น รู้สึกสับสนบ่อย, ซึมเศร้า, เกิดภาวะแผลในช่องปากหรือแผลในกระเพาะอาหาร ปวดศีรษะบ่อย จดจำอะไรได้ไม่ดีเท่าที่ควร ใจสั่น นอกจากนี้ยังกระทบกระเทือนต่อลูกน้อยในครรภ์ที่จะส่งผลถึงเซลล์ประสาทของทารก ทำให้อาจจะเกิดความพิการทางสมองและอวัยวะต่างตามมาได้ โดยภาวะที่รุนแรงที่สุดที่เคยพบก็คือ ทารกไม่มีกะโหลกและสมอง สมองทั้งหมดขาดหายไป ส่วนที่พบได้บ่อยที่สุดก็คือ กระดูกสันหลังของทารกไม่ยื่นมาเชื่อมกันเป็นวงแหวนเพื่อโอบล้อมไขสันหลัง ส่งผลให้ของเหลวภายในไขสันหลังดันช่องกระดูกสันหลังที่ปิดไม่สนิทจนโป่งออกมา โดยความพิการเหล่านี้ อาจจะเกิดขึ้นได้หากคุณแม่ตั้งครรภ์ขาดกรดโฟลิกในระดับที่เพียงพอต่อร่างกายทั้งในช่วงก่อนและระหว่างตั้งครรภ์

เมื่อรู้แบบนี้แล้ว คุณแม่ตั้งครรภ์ทุกท่านควรเลือกรับประทานอาหารที่มีกรดโฟลิกหรือโฟเลตเป็นหลัก เพื่อบำรุงสุขภาพร่างกายทั้งตัวคุณแม่เองและลูกน้อย จะช่วยให้ห่างไกลความผิดปกติต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้

บทความแนะนำ